หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 
       วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายขจรจิตร ตะหมัง เป็นประธาน และมีนายเอียง จันทร์พุ่ม ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ร่วมชี้แจงนโยบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู 
     
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ และ วิชาเอกชีววิทยา 
     
ประกาศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน 
         เนื่องด้วย มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ความว่า ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวแล้ว และได้เริ่มต้นเข้าสู่ฤดูร้อนตั้งแต่วัน

ตระหนัก เรียนรู้ และป้องกัน ไวรัสโคโรนา 2019 
      ตระหนัก เรียนรู้ และป้องกัน ไวรัสโคโรนา 2019 สามารถสแกนคิวอาร์โคดเพื่อศึกษาชุดความรู้ Covid-19 สำหรับส่วนราชการและประชาชน   

คู่มือการสอนระบบเตือนน้ำป่าไหลหลากจากบอร์ด KidBright 
     

แผนการจัดการเรียนรู้ 
      แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอน

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 รูปแบบ onsite
ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่1/65

เพจ Facebook โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
 
 

แนะนำโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
 

ข่าวส่วนกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 
ข่าวส่วนกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวการศึกษา
 
ข่าวการศึกษา