หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
พิธีวางพวงมาลา 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช 
      วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นางรัตนี ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอย่านตาขาว 
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
      นางรัตนี ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 โดยในช่วงเช้า เวลา 07.00 น. ร่วมพิ
กิจกรรมอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      วันเสาร์ ที่ 10 ตุลาคม 2563 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 โดยมีท่านผอ.สาคร เย่าเฉื้องและอาจารย์จรวยพรรณ เย่าเฉื้อง ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
กิจกรรมเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ 
      วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ชุมนุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเพ้นทีผ้าปาเต๊ะ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และเป็นการฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียน
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
      สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2563

แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน 
         เนื่องด้วย มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ความว่า ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวแล้ว และได้เริ่มต้นเข้าสู่ฤดูร้อนตั้งแต่วัน

ตระหนัก เรียนรู้ และป้องกัน ไวรัสโคโรนา 2019 
      ตระหนัก เรียนรู้ และป้องกัน ไวรัสโคโรนา 2019 สามารถสแกนคิวอาร์โคดเพื่อศึกษาชุดความรู้ Covid-19 สำหรับส่วนราชการและประชาชน   

PLEARN Coding เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
     

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
สารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน 2563
สารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2563
สารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2563

เพจ Facebook โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
 
 

แนะนำโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
 

ข่าวส่วนกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 
ข่าวส่วนกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวการศึกษา
 
ข่าวการศึกษา