หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 
      วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ อาคารเรียน 1 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 
กิจกรรม "เด็กดี ไม่มีแว้น" 
       20 ก.ค.​63 เวลา 08.00 น. โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ร่วมกับ สภ.บ้านในควน นำโดย ร.ต.อ.ชนพัฒน์ ทองขำดี  สวป.สภ.บ้านในควน พร​้​อม​ เจ้าหน้าที่จราจร รวม 4 นาย จัดกิจกรรม "เด็กดี ไม่มีแว้น"  ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ2  ต.โพ
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 
      วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีประชาธิปไตยในโรงเร
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 
      วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 นำโดยทีมสภานักเรียน ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ และให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทิตาที่มีต่อคุณครูของนักเรียน
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
      สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2563

แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน 
         เนื่องด้วย มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ความว่า ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวแล้ว และได้เริ่มต้นเข้าสู่ฤดูร้อนตั้งแต่วัน

ตระหนัก เรียนรู้ และป้องกัน ไวรัสโคโรนา 2019 
      ตระหนัก เรียนรู้ และป้องกัน ไวรัสโคโรนา 2019 สามารถสแกนคิวอาร์โคดเพื่อศึกษาชุดความรู้ Covid-19 สำหรับส่วนราชการและประชาชน   

PLEARN Coding เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
     

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 

แนะนำโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
 

แนะนำโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
 

ข่าวส่วนกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 
ข่าวส่วนกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวการศึกษา
 
ข่าวการศึกษา