หน้าหลัก    ข่าวสาระน่ารู้ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

  แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน

  ตระหนัก เรียนรู้ และป้องกัน ไวรัสโคโรนา 2019

  PLEARN Coding เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ

  เขียนโปรแกรมผ่านเกม

  การออกแบบขั้นตอนการทำงานและการเขียนโปรแกรมด้วย Micro: Bit

  ระบบเตือนน้ำป่าไหลหลาก

  คู่มือการสอนระบบเตือนน้ำป่าไหลหลากจากบอร์ด KidBright

  แผนการจัดการเรียนรู้

  ข่าวทั่วไป

 ก่อนหน้า [1] 2 ต่อไป