หน้าหลัก    ติดต่อเรา 
ติดต่อเรา
 

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
เลขที่ 259 หมู่ที่ 4 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140

โทร 0-7557-6031  โทรสาร 0-7557-6032 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wch2@wch2.ac.th
เว็บไซต์ http://www.wch2.ac.th