หน้าหลัก    ผลงานของเรา 
ผลงานของเรา
 
5 ธันวาคม 2561 
     
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8 
      วันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จัดกิจกรรมค่ายเพาะกล้าความดีด้วยวิถีคุณธรรม One Class, One Goodness โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธ
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7 
      วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จัดโครงการอบรมธรรมศึกษา และสอบธรรมสนามหลวงประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และพัฒนาตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 
           วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561 นางรัตนี ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 และคณะกรรมการเฝ้าระวังและติดตามนักเรียนออกกลางคัน ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนนานโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยประสานงานกับผู้นำท้องถิ่น เ
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 
       วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรบ้านในควน หัวหน้าส่วน อนามัยบ้านโคกทรายและผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ มาให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับภัยของสารเสพติดและสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเ
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 
             วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (25 พฤศจิกายน) วันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อน้อมรำล
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3 
      วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 สถานีตำรวจภูธรบ้านในควน นำโดยพ.ต.ท. เจษฎา แสงมณี สารวัตรใหญ่ สภ.ในควน และคณะ มาให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่องระเบียบวินัยจราจร การขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร การใช้รถ ใช้ถนน และการสวม
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 
      วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00น. โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ร่วมกับอำเภอย่านตาขาว จัดอบรมนักประชาสัมพันธ์น้อยให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  และเวลา 13.30น. โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จัดประชุมผู
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 
        วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ให้การต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการรัตนี ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่