หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล  
      

 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563: จันทร์ทิพย์ รักสม
: 2563-12-05