.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  -obeclms3.2-

 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ระบบบริหารจัดการข้อมูล MMS 

  กลุ่มบรรณารักษ์ศาสตร์ -> สังคมศาสตร์ -> รัฐศาสตร์ ->

รหัสกลุ่ม ชื่อกลุ่ม แก้ไขล่าสุด
ระบบจัดการ
321   ระบบต่างๆ ของการปกครอง และรัฐ 04/04/2558 ไม่สามารถจัดการได้
322   สัมพันธภาพของรัฐกับกลุ่มองค์กรต่างๆ และสมาชิกขององค์กร 04/04/2558 ไม่สามารถจัดการได้
323   สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง 04/04/2558 ไม่สามารถจัดการได้
324   กระบวนการทางการเมือง 04/04/2558 ไม่สามารถจัดการได้
325   การอพยพประชากรระหว่างประเทศ การล่าอาณานิคม 04/04/2558 ไม่สามารถจัดการได้
326   ทาส การปลดปล่อยทาส 04/04/2558 ไม่สามารถจัดการได้
327   ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 04/04/2558 ไม่สามารถจัดการได้
328   กระบวนการนิติบัญญัติ การออกกฎหมาย 04/04/2558 ไม่สามารถจัดการได้
329   329 04/04/2558 ไม่สามารถจัดการได้

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.200.218.187
คุณเข้าชมลำดับที่ 253,274
 
 
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
259 หมู่ 4 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
Tel : 0-7557-6031  Fax : 0-7557-6032
Email : wch2@wch2.ac.th