หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
7 ธันวาคม 2561 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
วันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 กิจกรรมค่ายเพาะกล้าความดีด้วยวิถีคุณธรรม One Class, One Goodness โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2561 จัดโครงการอบรมธรรมศึกษา และสอบธรรมสนามหลวง
27-28 พฤศจิกายน 2561 ติดตามนักเรียนออกกลางคัน และขาดเรียนนาน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (25 พฤศจิกายน)
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 สถานีตำรวจภูธร บ้านในควน ให้ความรู้นักเรียน
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 จัดอบรมนักประชาสัมพันธ์น้อย
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ต้อนรับท่านผู้อำนวยการรัตนี ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 เนื่องในโอกาส รับตำแหน่งใหม่