.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  -obeclms3.2-

 
 
 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    โครงสร้างการบริหารงาน 
โครงสร้างการบริหารงาน
 

โครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

          โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554 และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 จัดโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้ 1) กลุ่มบริหารวิชาการ 2) กลุ่มบริหารงบประมาณ 3) กลุ่มบริหารงานงานบุคคล และ4) กลุ่มบริหารทั่วไป 

โครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 

 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.239.167.149
คุณเข้าชมลำดับที่ 471,011
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
259 หมู่ 4 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
Tel : 0-7557-6031  Fax : 0-7557-6032
Email : wch2@wch2.ac.th