.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  -obeclms3.2-

 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ข้อมูลนักเรียน 
ข้อมูลนักเรียน
 

              จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562

            ชั้น                       หญิง      ชาย       รวม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1           19          23        42
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2           14          22        36
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3           26          12        38
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น       59          57       116
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4           20           9         29
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5           11           9         20
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6           16           63       42
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย   47           24       71

                             รวม     106        81        187

 

data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.239.172.52
คุณเข้าชมลำดับที่ 219,447
 
 
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
259 หมู่ 4 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
Tel : 0-7557-6031  Fax : 0-7557-6032
Email : wch2@wch2.ac.th